Автогара Хасково се намира на възлово място в централна южна България

Свързвайки множество градове и села целта на Автогара Хасково е да предостави точна и изчерпателна информация на пътниците пътуващи от нея

На автогарата се намират каси на български и чуждестранни фирми от които могат да бъдат закупени билети.

Разположени са заведения за бързо хранене имащи за цел да осигурят комфорт на преминаващите пътници.

Не са забравени и пътниците които се хранят здравословно – има щанд с плодове.

 

„АВТОГАРА-ХАСКОВО“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„АВТОГАРА-ХАСКОВО“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-17483-C01  с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 Начална дата на изпълнение на проекта: 14.09.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 14.12.2020 г.